Školská jedáleň

Jedálny lístok

Platby za obedy

Cena stravného:

Materská škola 1.37 Eur
ZŠ - 1. stupeň 1.19 Eur
ZŠ - 2. stupeň 1.26 Eur
Gymnázium 1.36 Eur

V cene stravnej jednotky je režijný poplatok 0.10 Eur na 1 obed, ktorý stanovila MČ Karlová Ves s platnosťou od 1.9.2015. Režijný poplatok 0.10 sa v prípade odhlásenia z obedu nevracia, nakoľko je paušálny na počet obedov v danom mesiaci. Poukážka na zaplatenie stravy sa vydáva 20 až 23. dňa v mesiaci  a uhradiť ju je potrebné načas, tak aby 30. a 31. dňa peniaze nabehli na účet. V inom prípade 1. deň stravník nedostane obed.

Stravník má možnosť uhrádzať stravné trvalým príkazom, ktorý je nutné zadať od augusta do mája tj. na 10 mesiacov, tak aby stravné na účet ŠJ nabehlo do 30. dňa v mesiaci. Učet ŠJ je vedený v Prima Banke pod číslom: 8618532005/5600

Odporúčené platby:

ZŠ - 1. stupeň 24.00 Eur
ZŠ - 2. stupeň 25.00 Eur
Gymnázium 27.00 Eur

Vyúčtovanie sa robí vždy na konci školského roka a preplatky sa pošlú v júli na účet stravníka.

Odhlasovanie z obedov

Obedy sa môžu odhlasovať nasledovne:

 1. telefonicky v čase 7:00 - 8:00 (ráno) na telefonné číslo 02/654 283 01
 2. vhodením lístočku do schránky na odhlášky pri vchode do školy v čase do 8:00 príslušného dňa. Lístoček musí obsahovať:
  • meno a priezvisko stravníka
  • označenie triedy
  • názov školy
  • deň, ktorý chcete odhlásiť
 3. emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. kde treba uviesť:
  • meno a priezvisko stravníka
  • označenie triedy
  • názov školy
  • deň, ktorý chcete odhlásiť

Čipová karta

Každý stravník je povinný pri obede prejsť čipom karty cez čítačku, v inom prípade nedostane obed. V prípade straty čipovej karty treba okamžite nahlásiť v kancelárii ŠJ, nakoľko môže byť zneužitá. Vydanie novej čipovej karty stojí 0.80 Eur.

Stránkové dni ŠJ

Stránkové dni ŠJ sú denne v čase od 7:30 do 8:00 hodiny

Odhlásenie zo stravovania v ŠJ

Stravník, ktorý nemá záujem pokračovať v stravovaní v ŠJ nahlási ukončenie v kancelárii ŠJ, kde bude urobené vyúčtovanie a prípadný nedoplatok mu bude zaslaný na účet.

Vedúca ŠJ

Kontakt na vedúcu ŠJ: 02/654 283 01

Dôležité linky

Jedálny lístok

Oznamy pre stravníkov

Kontakty