Konzultačné hodiny učiteľov

Konzultačné hodiny učiteľov

Meno priezvisko, titul

Deň

Čas

Mgr. Andilová Martina

Pondelok

13.30 – 14.15

Mgr. Beretová Simona

Streda

09.55 – 10.40

Mgr. Gereková Veronika

Pondelok

12.45 – 13.30

RnDr. Golaisová Eleonóra

Utorok

12.45 – 13.30

Mgr. Holienčíková Silvia

Piatok

11.55 – 12.40

PaedDr. Holubcová Mária, PhD.

Streda

11.00 – 11.45

Mgr. Hromádková Miroslava

    Utorok         11.55 – 12.40

Mgr. Jandová Janka

Streda

14.30 – 15.15 

Mgr. Janovská Petra

      Utorok         12.45 – 13.30

Mgr. Chudá Svetlana

       Streda         09.55 – 10.40

Mgr. Khandlová Ivana

 Štvrtok

11.45 – 12.30

Mgr. Nagy Martin

Pondelok 

 14.40 – 15.25 

Mgr. Pečeňuk Dávid

Pondelok 

 08.55 – 09.40

Mgr. Šalingová Bohumila

Utorok

 11.55 – 12.40

Mgr. Šimková Monika

      Štvrtok          08.55 – 09.40

Mgr. Šuláková Silvia

Utorok

 11.55 – 12.40

Mgr. Zambová Denisa, PhD.

Streda

 07.15 – 08.00