Konzultačné hodiny učiteľov

Konzultačné hodiny učiteľov

Meno priezvisko, titul

Deň

Čas

Mgr. Andilová Martina

 Streda

 14,40 - 15,20

Mgr. Balajová Zuzana 

Pondelok  13,30 - 14,15 

Mgr. Beretová Simona

 Piatok   07,00 - 07,45

Mgr. Budínska Lucia

Streda   09,10 - 09,55

Mgr. Drusková Adela

Piatok   07,00 - 07,45

RNDr. Golaisová Eleonóra

 Utorok    12,45 - 13,30

Husárová Beáta

Streda  13,30 - 14,15 

Hromádková Miroslava

Štvrtok 11,00 - 11,45

Mgr. Chudoba Vladimír

 Utorok   08,55 - 09,40

Mgr. Jandová Jana

 Piatok   11,00 - 11,45

Mgr. Janovská Petra

 Utorok   12,45 - 13,30

Mgr. Kláciková Anna

Utorok   12,45 - 13,30

Mgr. Khandlová Ivana

 Utorok   12,45 - 13,30

Mgr. Nagy Martin

 Pondelok   15,30 - 16,15

Mgr. Pečeňuk Dávid

 Pondelok    11,55 - 12,40 

Mgr. Šimková Monika

 Pondelok   14,00 - 14,45

Mgr. Šuláková Silvia

 Utorok   11,00 - 11,45

Mgr. Zambová Denisa, PhD.

 Utorok   07,00 - 08,00