Konzultačné hodiny učiteľov

Konzultačné hodiny učiteľov

Meno priezvisko, titul

Deň

Čas

Mgr. Andilová Martina

 Streda

 14:40 - 15:20

Mgr. Beretová Simona

 Piatok   07:00 - 07:45

Mgr. Adela Drusková

Piatok   07:00 - 07:45

RNDr. Golaisová Eleonóra

   

Mgr. Hromádková Miroslava

   

Mgr. Jandová Jana

 Piatok  11.00-11.45

Mgr. Janovská Petra

   

Mgr. Khandlová Ivana

   

Mgr. Nagy Martin

 Pondelok  15:30 - 16:15

Mgr. Pečeňuk Dávid

 Pondelok  11.55-12.40 

Mgr. Šalingová Bohumila

   

Mgr. Šimková Monika

 Pondelok  14:00-14:45

Mgr. Šuláková Silvia

 Utorok  11:00-11:45

Mgr. Zambová Denisa, PhD.

 Utorok  7:00-8:00