Konzultačné hodiny učiteľov

Konzultačné hodiny učiteľov

Meno priezvisko, titul

Deň

Čas

Mgr. Andilová Martina

 Streda

 14:40 - 15:20

Mgr. Beretová Simona

 Piatok   07:00 - 07:45

Mgr. Budínska Lucia

Streda 09:10 - 09:55

Mgr. Drusková Adela

Piatok   07:00 - 07:45

RNDr. Golaisová Eleonóra

 Utorok   12.45- 13.30

Mgr. Hromádková Miroslava

 Štvrtok

 11.00-11.45

Husárová Beáta

Streda 13.30-14.15 

Mgr. Chudoba Vladimír

 Utorok  08:55 - 09:40

Mgr. Jandová Jana

 Piatok  11.00-11.45

Mgr. Janovská Petra

 Utorok  12.45- 13.30

Mgr. Kláciková Anna

Utorok 12.45- 13.30

Mgr. Khandlová Ivana

 Utorok  12.45- 13.30

Mgr. Nagy Martin

 Pondelok  15:30 - 16:15

Mgr. Pečeňuk Dávid

 Pondelok  11.55-12.40 

Mgr. Šalingová Bohumila

Pondelok  12:45-13:30 

Mgr. Šimková Monika

 Pondelok  14:00-14:45

Mgr. Šuláková Silvia

 Utorok  11:00-11:45

Mgr. Zambová Denisa, PhD.

 Utorok  7:00-8:00