Konzultačné hodiny učiteľov

Konzultačné hodiny učiteľov

Meno priezvisko, titul

Deň

Čas

Mgr. Andilová Martina

 

 

Mgr. Beretová Simona

   

RnDr. Golaisová Eleonóra

   

Mgr. Holienčíková Silvia

   

Mgr. Hromádková Miroslava

   

Mgr. Jandová Janka

   

Mgr. Janovská Petra

   

Mgr. Chudá Svetlana

   

Mgr. Khandlová Ivana

   

Mgr. Nagy Martin

   

Mgr. Pečeňuk Dávid

   

Mgr. Šalingová Bohumila

   

Mgr. Šimková Monika

   

Mgr. Šuláková Silvia

   

Mgr. Zambová Denisa, PhD.