Aktuality

Aktuality školy

Aktuality

Aktuality (372)

Pytagoriáda

 Naši žiaci sa zúčastnili ďalšej matematickej súťaže PYTAGORIÁDY.Táto súťaž je určená žiakom základných škôl a nižších ročníkov osemročného štúdia.

Riaditeľské voľno

Dovoľujem si Vám oznámiť, že udeľujem na deň 22. 12. 2017 (piatok) všetkým
žiakom SZŠ ESPRIT a žiakom SG ESPRIT riaditeľské voľno.
S úctou Ciráková