Aktuality

Aktuality školy

Aktuality

Aktuality (313)

Návšteva detského múzea

So žiakmi I.B a II.B sme navštívili Detské múzeum, kde sme si pozreli dve interaktívne výstavy Hrdinovia všedného dňa a Múdro sporiť, rozumne míňať. Žiaci sa dozvedeli mnoho zaujímavostí o práci policajtov, záchranárov a hasičov a taktiež si mohli vyskúšať uniformy a ako by zvládli vyriešiť rôzne nehody a nebezpečné situácie.

Čítame anglické knihy

Každý mesiac navštevujeme s I. B a II.B knižnicu. Anglické knižky čítame v poobednom Klube spolu s pani učiteľkou a doma už sme zvládli prvé knižky sami. Tento mesiac vyhráva súťaž a korunu najlepšej čitateľky naša prváčka Saška, ktorá stihla prečítať za mesiac dve knižky. Gratulujeme! 

1.júna sa nielen športovalo, ale aj hralo...

Moje meno je Denis Laifr. Chodím do 7. A na Súkromnej základnej škole ESPRIT. Mám rád počítače a všetko, čo s nimi súvisí.
Pre firmu SAP som vyrobil počítačovú hru, ktorú som naprogramoval v Unity engine. A úspešne som ju spolu s našou školou aj odprezentoval na konferencii firmy SAP.
Nebolo to ľahké...

A máme tu výsledky súťaže!

Výhercom o najlepšie žiacke video z výtvarnej výchovy s počtom lajkov 24 vyhral Juraj Filipko zo 6. A.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili a aj tým, ktorí našich žiakov podporili.
Jurajove video odmenila pani riaditeľka krásnymi cenami.

Druhé kolo prijímacích pohovorov

Riaditeľstvo Súkromného gymnázia ESPRIT vypisuje druhé kolo prijímacích pohovorov do 1. ročníka štvorročného gymnaziálneho štúdia do Súkromného gymnázia ESPRIT, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava pre školský rok 2017/2018.

Prijímacie pohovory sa budú konať dňa 20. júna 2017 (utorok).

Prihlášku prosíme zaslať na adresu školy najneskôr do 15. júna 2017.

Vedenie školy ESPRIT 

KAM PUTUJE ODPAD

Mesiac apríl bol na prvom stupni mesiacom recyklovania. Žiaci mali každý týždeň úlohy a súťaže do ktorých sa mohli zapojiť. Hľadali sme tajné správy o recyklovaní, recyklovali sme odpad, absolvovali sme prednášku KAM PUTUJE ODPAD.

Deň Zeme na ESPRITE

Žiaci I. a II.B na Žitavskej oslavovali Deň Zeme. Rozprávali sa o tom, čo môžu aj oni urobiť preto,aby pomohli našej planéte, triedili odpad a sadili kvety. Happy Earth Day! 

Zážitkové centrum vedy Aurélium

Minulý týždeň navštívili žiaci I. a II.B zážitkové centrum vedy Aurélium. Dozvedeli sa veľa nových poznatkov z oblasti fyziky, mechaniky, ekológie a biológie. Keďže si všetky exponáty mohli vyskúšať, a tak lepšie porozumieť ich fungovaniu, veľmi sa im na výstave páčilo a určite sa sem ešte vrátime.

Súťažte s ESPRITOM !

Milí rodičia, žiaci a priatelia ESPRITU. Vyhlasujeme súťaž o najlepšie žiacke video. Dúfame, že našich žiakov podporíte a aktívne sa do súťaže zapojíte. 

„DELFáci“ na ESPRITE

Dňa 11. apríla 2017 sme na ESPRITE mali veľký deň !
Prišli nás navštíviť Emanuelle Daill - Atašé pre vzdelávaciu a jazykovú spoluprácu vo Francúzskom inštitúte a jej asistentka Dagmar Hamarová, aby naším žiakom osobne odovzdali diplomy DELF a zablahoželali im k tomuto veľkému úspechu.