Aktuality

Aktuality školy

Aktuality

Aktuality (420)

Ozoboty u piatakov

Na poslednej tohtoročnej informatike s piatakmi sme sa zoznámili s Ozobotmi. Ozoboty sú malé blikajúce roboty, ktoré vedia chodiť po čiarach a reagujú na farby.

Workshop s Micro:bit-mi

Dňa 18. júna sme počas hodín informatiky so 6.A a s dievčatami zo 7.A mali návštevu ; Evku Klimekovú a Mareka Mansella z občianskeho združenia SPy, ktorí nám predstavili Micro:bit-y, malé programovateľné počítače veľkosti kreditnej karty.

Roboty na ESPRITE

Keďže na programátorskom krúžku sme už dlho programovali hry, rozhodli sme sa vyskúšať niečo iné - programovať roboty. Mali sme požičané dva typy robotov - Mini Sphero, farebné svietiace guľôčky, ktoré sú ovládané cez tablet, a roboty Edison, ktoré vedia čítať čiarové kódy, alebo ich vieme programovať cez počítač.

IT Fitness Test

Koncom mája si žiaci prvého až tretieho ročníka gymnázia otestovali svoje digitálne zručnosti v IT Fitness Teste.Skladal sa z 25 otázok z oblastí internet, bezpečnosť a počítačové systémy, kolaboratívne nástroje a sociálne siete, kancelárske nástroje a komplexné úlohy.

Život okolo nás

Život okolo nás môže mať rozmanitú podobu. Žiaci SZŠ Esprit zaostrili svoju pozornosť ma život mikroorganizmov, ktoré sú našou prirodzenou súčasťou.

Čitateľská súťaž

Na elokovanom pracovisku na Borodáčovej ulici sa Espriťáci mali možnosť prostredníctvom čitateľskej súťaže rozvíjať v čitateľskej gramotnosti v anglickom i slovenskom jazyku.