Aktuality

Adventná Viedeň

Celoškolskú akciu "Adventná Viedeň" sme pre všetkých našich žiakov pripravili na 9. decembra 2008. Počas jednodňového autokarového poznávacieho zájazdu do Viedne študenti navštívia historické jadro mesta - Hofburg, Augustinerkirche, Operu, Kärtnerstrasse, Dóm sv. Štefana, Graben a Umelecko-historické múzeum. Na popoludnie je naplánovaná návšteva vianočných trhov pred radnicou.

Veríme, že z pripravovanej akcie budú mať naši študenti pekný zážitok.