Aktuality

Triedny aktív - 7. 4. 2009

 

       Dňa 7. 4. 2009 (utorok) od 17,00 - 19,00 hod. sa uskutoční informatívny triedny aktív rodičov vo všetkých triedach Súkromného gymnázia Esprit. Rodičia budú informovaní  jednotlivými vyučujúcimi o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojich detí za tretí štvrťrok školského roka 2008/2009.
       Vážení rodičia, tešíme sa na stretnutie s Vami.