Aktuality

Archeologické múzeum

 

       Dňa 25. marca sa žiaci prímy zúčastnili návštevy Archeologického múzea v Bratislave. Mali možnosť si na vlastné oči prezrieť nálezy z praveku, o ktorých sa učili na hodine dejepisu. Počas pútavého výkladu sprievodkyne si mohli prezrieť nálezy zbraní, nádob, šperkov a množstvo iných  predmetov, ktoré používali naši predkovia v každodennom živote. Pre žiakov to bolo určite príjemné oživenie vyučovania, pri ktorom si zopakovali celoročné učivo.

 

      Mgr. Jana Jandová