Aktuality

Zápis do 1. ročníka SZŠ ESPRIT

Vážení rodičia a priatelia ESPRITU,
rovnako, ako po minulé roky, dovoľujeme si Vás poprosiť o informovanie rodičov, kamarátov predškoláčikov o zápise do 1. ročníka do SZŠ ESPRIT.

Máme aj novinku - od septembra otvárame na ZŠ Borodáčova okrem celého prvého stupňa aj triedu 0. ročníka.

Zápisy budu prebiehať nasledovne:
**dňa 6. apríla 2017 (štvrtok) v čase od 15,00 - 18,00 hod. v priestoroch našej školy na Majerníkovej ulici č. 62,
**na elokovanom pracovisku na Žitavskej ulici č. 1, dňa 7. apríla 2017 (piatok) v čase od 14,00 - 18,00 hod. v 
**dňa 28. apríla 2017 (piatok) v čase od 15,00 - 18,00 hod. v priestoroch našej školy na elokovanom pracovisku na Borodáčovej ulici č. 2. Tu otvárame aj nultý ročník.

   

Tešia sa na Vás pani učiteľky a vedenie školy ESPRIT