Aktuality

NOVÉ - Elokované pracovisko školy na Borodáčovej 2

Vážení rodičia a priatelia ESPRITU,

s hrdosťou Vám oznamujeme, že od 1. septembra 2017 otvárame na ZŠ Borodáčova 2 elokované pracovisko školy ESPRIT. Aktuálne otvárame 0. - 4. ročník SZŠ.
Dovoľujeme si Vás preto poprosiť o informovanie rodičov, kamarátov predškoláčikov o zápise do 0. ročníka a do 1. ročníka do SZŠ ESPRIT na ZŠ Borodáčovej 2. Zápisy budú prebiehať dňa 28. apríla 2017 (piatok) v čase od 15,00 - 18,00 hod. v priestoroch našej školy na elokovanom pracovisku na Borodáčovej ulici č. 2.

Tešia sa na Vás pani učiteľky a vedenie školy ESPRIT