Aktuality

Nové - Elokované pracovisko školy na Borodáčovej 2

Vážení rodičia a priatelia ESPRITU,

s hrdosťou Vám oznamujeme, že sme od 1. septembra 2017 otvorili na ZŠ Borodáčova 2 elokované pracovisko Súkromnej základnej školy ESPRIT.
Aktuálne školu navštevujú deti v triedach PrepClass, v 1. ročníku a v 3. ročníku.

V školskom roku 2018/19 opäť otvárame 0. - 4. ročník SZŠ ESPRIT.

Dovoľujeme si Vás preto poprosiť o informovanie rodičov, kamarátov predškoláčikov o zápise do 0. ročníka a do 1. ročníka do SZŠ ESPRIT na ZŠ Borodáčovej 2. Zápis bude prebiehať dňa 13. apríla 2018 (piatok) v čase od 14,00 - 18,00 hod. v priestoroch našej školy na elokovanom pracovisku na Borodáčovej ulici č. 2.

Zároveň si Vás dovoľujeme pozvať aj na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 8. februára 2018 (štvrtok) počas 2. - 4. vyčovacej hodiny. Bližšie info v aktualitách.

Tešia sa na Vás pani učiteľky a vedenie školy ESPRIT