Aktuality

Je m´appelle... (Volám sa...)

Veľmi sa teším, že aj tento školský rok sa nám podarilo otvoriť triedu s francúzskym jazykom.

Francúzština je nádherný jazyk, ktorý má uplatnenie v mnohých krajinách sveta a naši francúzštinári to vedia. 
Vo 4. ročníku si pani učiteľka Šimková otvorila krúžok Francúzskho šansónu, ktorý jednoznačne ovplyvnil našich tohtoročných piatakov, aby si ako druhý jazyk vybrali francúzštinu.
Prvý rok sa učia hlavne slovnú zásobu zameranú na to, aby sa vedeli predstaviť a povedať o sebe základné informácie. Samozrejme je toho omnoho viac, hlavne, keď pracujete s tak šikovnou skupinou detí, akú mám práve ja. Som na ne veľmi hrdá a aj na projekty, ktoré robia. Preto sa chcem s Vami o ne podeliť a popýšiť sa mojimi malými začiatočníkmi a ich veľkou francúzštinou.