Aktuality

Vodárenské múzeum

Žiaci z 7.A triedy zúčastnili exkurzie do Vodárenského múzea na Devínskej ceste.
V múzeu si prakticky pozreli čo sa na hodinách chémie teoreticky naučili. Oboznámili sa s prípravou pitnej vody z vodného zdroja Sihoť a tiež si prezreli čističky odpadových vôd v 3D na obrazovke. Pani sprievodkyňa im porozprávala históriu vodárne, premietla film o ochrane podzemných vôd Žitného ostrova. Žiaci sa oboznámili aj s čistením pôdy pod rafinériou Slovnaftu, aby sa zabránilo znečisteniu podzemných vôd.
Na záver musím pochváliť všetkých siedmakov za ich prístup k exponátom, vzorné správanie čo ocenila aj pani sprievodkyňa odovzdaním upomienkových predmetov, deťom odovzdala pre školu publikáciu o histórii vodárne. Zároveň nás pozvala na exkurziu na ostrov Sihoť v jarných mesiacoch.
 
RNDr. Golajsová Eleonóra