Aktuality

Druhé kolo prijímacích pohovorov

Riaditeľstvo Súkromného gymnázia ESPRIT vypisuje druhé kolo prijímacích pohovorov do 1. ročníka štvorročného gymnaziálneho štúdia do Súkromného gymnázia ESPRIT, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava pre školský rok 2017/2018.

Prijímacie pohovory sa budú konať dňa 20. júna 2017 (utorok).

Prihlášku prosíme zaslať na adresu školy najneskôr do 15. júna 2017.

Vedenie školy ESPRIT