Aktuality

Olympijske hry ESPRIŤÁKOV

Deň detí sme sa rozhodli osláviť pohybom a láske k športu. Pre prvý stupeň sme zorganizovali Olympijske hry, ktoré sa viedli v duchu myšlienok Olympizmu a Fair Play.

Úvodná prezentácia o symboloch a myšlienke OH zaujala aj najmenších. Nasledovalo rozdelenie do družstiev a následné otvorenie olympijskych hier zapálením olympijskej pochodne. Prvé kolo súťaže preverovali hlavne rýchlosť, pohotovosť ale aj koncentráciu. Súťažili sme v disciplínach ako rýchlosť obliekania a vyzliekania, reťazové prelievanie vody nad hlavou, podávanie štafety a napĺňanie pohárov pomocou špongie. Druhé kolo preverilo nás intelekt a vedomosti o OH. Skladali sme puzzle s bežcom Tórhom, priraďovali roky k mestám kde sa konali OH, ssrable o OH preverilo nás dôvtip a maľovali sme kruhy OH. Ak vyvrcholenie dňa sme mali Turnaj do Vybíjanej. Doobedie sme ukončili slávnostným vyhlásením víťazov. V duchu OH však boli víťazi všetci. Našim malým športovcom blahoželáme, boli úžasní. Poobedný program v klube sa postaral o pohodlie športovcov, oslávili ho picnikom na tráve.

Mgr. Denisa Zambová, PhD.