Aktuality

1. júna sa nielen športovalo, ale aj hralo...

Moje meno je Denis Laifr. Chodím do 7. A na Súkromnej základnej škole ESPRIT. Mám rád počítače a všetko, čo s nimi súvisí.
Pre firmu SAP som vyrobil počítačovú hru, ktorú som naprogramoval v Unity engine. A úspešne som ju spolu s našou školou aj odprezentoval na konferencii firmy SAP.
Nebolo to ľahké...

Naprogramovanie hry trvalo zhruba 2 mesiace, pracoval som 1 až 2 hodiny denne. 3D modely som modeloval v programe MAYA, pričom vymodelovať 1 model mi zabralo približne 2 až 4 hodiny. Hra komunikovala cez MQTT.
Hru som doniesol spolu s ovládačmi (badge) do školy na MDD. Moji spolužiaci a kamaráti zo školy si tak mohli spolu zahrať. Hra trvá 120 sekúnd a hrať mohlo naraz 10 detí. Každý s ovládačom riadil svojho panáčika a zbieral vlajky. Ten, kto ich nazbieral najviac, vyhral. Vynikajúco sa darilo Simonke Benešovej zo 6.A. Ale zahrali si aj pani učiteľky a tiež ich to veľmi bavilo.
Veľmi sa teším, že moja hra mala v škole úspech a určite je to pre mňa veľká motivácia pokračovať ďalej vo vytváraní hier a iných interaktívnych vecí. Držte mi všetci palce.

Denis Laifr, 7.A