Aktuality

Music class

Music class bola o správnej intonácii spievania v rozsahu tónov sol-mi-la. Deti sa s Ms Lynn naučili pesničku Up in the tree, what do you see?

Cieleným počúvaním hudby sa snažili vnímať legato a staccato v hudbe. Síce pojmy ako legatto a staccato sa deťom nevyslovujú a ani ich neučíme danú terminológiu, ale predsa ich dokážu vnímať a demonštrovať vlastnými pohybmi tela. Jednou aktivitou počas music class bolo aj spoločné vytváranie rytmu vo dvojiciach. Zaujímavá bola africká pieseň Obwisana, počas ktorej sme si podávali kameň, ktorý naozaj vyzeral ako z exotickej krajiny. Deti si mohli chytiť a obťažkať jeho váhu. A ten africký rytmus, ktorý sme si pri tom vytvorili, bol naozaj skvelý. Hodiny s Ms Lynn sú vždy zábavné a relaxačné.

Viac fotiek nájdete v albume:Music class

Mgr. Bohumila Šalingová