Aktuality

Mikuláš bol aj na ESPRITE

V stredu 6.12.2006 zavítala mikulášska nálada aj našu školou.

Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch badať, že to nie je len ďalší deň v škole. Panovala tu sviatočná nálada. Žiaci ešte pred prvým zvonením zaplnili tabule klasickými i originálnymi mikulášskymi rýmovačkami o neskúšaní a neučení sa, ktorými sa snažili odmäkčiť učiteľov. Vyvrcholením tejto sviatočnej nálady bol mikulášsky program pre prvý stupeň, kde k nim zavítal i samotný sv. Mikuláš s pomocníkmi. Nálada bola výborná a žiačikovia prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli sv. Mikulášovi predviesť, čo všetko dokážu. Nechýbali piesne či rýmovačky doprevádzané hudbou a dobrou náladou. Sv. Mikuláš im za to nadelil sladkostí.

Viac fotiek nájdete v albume: Mikuláš bol aj na ESPRITE

Tešíme sa už na ďalší rok