Aktuality

Pytagoriáda

Naši žiaci sa zúčastnili ďalšej matematickej súťaže PYTAGORIÁDY. Táto súťaž je určená žiakom základných škôl a nižších ročníkov osemročného štúdia.

Súťažili sme v kategóriách P4, P5, P6, P7, P8. Okrem správnosti vypočítaných príkladov o víťazstve rozhoduje aj čas, za ktorý súťažiaci vypočíta dané príklady. Súťaž je trojkolová (školské, okresné, celoslovenské kolo).  Všetky kolá sa konajú pod dozorom poroty v jednotnom termíne na území celej Slovenskej republiky. Každé kolo spočíva v riešení súboru 15 úloh počas 60 minút (celoštátne kolo - 20 úloh počas 60 minút), ktorých náročnosť neprevyšuje typické školské úlohy. Každému súťažiacemu sa zaznamená čas, využitý na riešenie úloh. Úspešným riešiteľom kola sa stáva súťažiaci, ktorý získal za riešenie úloh 10 a viac bodov a k tomu sa mu prirátavajú body za ušetrený čas. Na našej škole v školskom kole sa úspešnými riešiteľmi stali:

    P4 (štvrtý ročník):    Diana Sýkorová

                                         Viktor Gašparovič

    P5 (piaty ročník):     Oliver Adamovič

                                         Nicola Csókasová

                                         Filip Vytřísal

     P7 (siedmy ročník): Jakub Fraňo

                                         Vadim Leibel

Úspešným riešiteľom gratulujeme a držíme palce v okresnom kole.

 
Mgr. Adela Drusková