Aktuality

Olympiáda vo francúzskom jazyku

Na našej škole SZŠ ESPRIT sa uskutočnilo školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku.

Súťažiaci súťažili v kategórii 1.C, v ktorej si zmerali sily v porozumení a v čítaní počutého textu,  v používaní gramatiky a náležitej slovnej zásoby v texte či v samotnom ústnom prejave.
Prvé miesto obsadila Sofia Žilková, ktorá nás bude reprezentovať  aj v krajskom kole. Druhým miestom sa môže pochváliť Dominik Laifr a bronzová pozícia patrí Romy Kittler. Všetci traja ocenení súťažiaci sú žiakmi 8. A triedy a tento krásny jazyk sa učia pod vedením pani učiteľky Hromádkovej.
Spomínaným  milovníkom francúzštiny blahoželáme a prajeme ešte veľa  „frankofónnych“ úspechov!

Mgr. Monika Šimková