Aktuality

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 2018

Dňa 12. marca 2018 sa na SZŠ ESPRIT uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
V 2. kategórii určenej pre 5. a 6. ročník sa umiestnili žiaci takto:
Poézia:
1. miesto: Michaela Fraňová (5.roč.)
2. miesto: Marcus Černák (5.roč.)
Próza:
1. Miesto: Patrícia Labajová (6.roč.)
 
V 3. kategórii určenej pre 7. - 9. ročník sa umiestnili naši žiaci takto:
Poézia:
1. Natália Vozárová (7.roč.)
2. Tomáš Pucovský (7.roč.)
Próza:
1. Barbara Horváthová (7.roč.)
2. Juraj Filipko (7.roč.)
 
Žiaci, ktorí obsadili prvé miesta, nás budú ďalej reprezentovať na okresnom kole.
Všetkým našim recitátorom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ich umeleckom raste.
 
Mgr. Anna Kláciková