Aktuality

Roboty na ESPRITE

Keďže na programátorskom krúžku sme už dlho programovali hry, rozhodli sme sa vyskúšať niečo iné - programovať roboty. Mali sme požičané dva typy robotov - Mini Sphero, farebné svietiace guľôčky, ktoré sú ovládané cez tablet, a roboty Edison, ktoré vedia čítať čiarové kódy, alebo ich vieme programovať cez počítač.

Spočiatku sme iba skúšali, čo roboty dokážu a zoznamovali sa s nimi, na ďalších krúžkoch sme už zvládli naprogramovať aj zložitejšie programy.
Požičané roboty sme využili aj so žiakmi III.AG, ktorí doteraz na informatike programovali v Pythone. Okrem súbojov robotov a prekážkových dráh nakoniec programovali aj "hudobno-pohybové" čísla s Edisonom. Ukážky žiackych programov sú na videách. Za požičanie robotov ďakujeme Katedre základov a vyučovania informatiky na FMFI UK.

Viac fotiek nájdete v albume: Roboty na ESPRITE

Mgr. Lucia Budinská