Aktuality

Aktuality školy

Aktuality

Aktuality (349)

Jeseň pani bohatá

V piatok sme boli so žiakmi I. a III. B na prechádzke v okolí školy, na ktorej sme sa snažili spoznávať stromy a pozorovať ako sa menia na jeseň.

Učíme sa vždy a všade

Na jednej z prechádzok si deti sami všimli, že na plote sú SHAPES, tak sme hľadli Square. Ten sa nám žiaľ nepodarilo nájsť, našli sme len obdĺžnik a to už deti vedia, že square and rectangle nie je to isté. Síce sú podobné.

Tanečný workshop

V septembri sme sa s deťmi zúčastnili tanečného workshopu v telocvični na elokovanom pracovisku Borodáčová, ktorý organizovalo tanečné štúdio Movem. Dievčatám sa páčilo a tancovalo sa im veľmi dobre.

Telesná výchova nulťákov na ESPRITE

Telesná výchova bola zameraná na ich nožičky, aby ploché neboli. Keď dostali 10 minutes of free play, trávili ho rôzne. Niekto sa schovával do tunela a hral sa na húsenicu, niekto hádzal na cieľ, niekto si zasa vyskúšal tenis.

All about my name

Žiaci v nultom ročníku sa venovali týždeň o svojich menách. O tom, že každý má meno pekné a špeciálne. Hovorili o tom, že sú mená rôzne ale aj rovnaké, že sú mená krátke, ale aj dlhé. Všetky sú správne a žiadne nie je zlé.