Aktuality

Aktuality školy

Aktuality

Aktuality (455)

Užívanie jesene

V októbri sme sa spojili s ďalšími triedami a v rámci jesenného upratovania spoločne vyzbierali odpadky zo školského dvora. Bola to nielen práca, ale aj zábava.

Dopravné ihrisko

Ďalšou skvelou aktivitou v Prep class bol výlet na dopravné ihrisko, kde sme mali prednášku a potom si deti všetko vyskúšali v praxi na bicykloch a kolobežkách.

Naša telesná výchova

Keďže aj cvičiť je potrebné tak sme si zaviedli, že po prvej hodine si dáme 10 minútový strečing a na telesnej výchove sme začali cvičiť vnútri a skladať rôzne dráhy.

IBobor súťaž

V týždni od 12. do 16.11. sa na Slovensku konala informatická súťaž IBobor pre žiakov ZŠ a SŠ. Zapojili sa aj 56 žiaci ESPRIT-u na Majerníkovej a otestovali si tak svoje vedomosti a zručnosti v riešení úloh zo všetkých oblastí informatiky.