Aktuality

Aktuality školy

Aktuality

Aktuality (313)

Deň otvorených dverí

Vážení rodičia,

srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí I.A, II.A, III.A a IV.A triedy SZŠ ESPRIT (Majerníkova 62) a na elokované pracovisko I.B a II.B triedy SZŠ ESPRIT (Žitavská 1), ktorý sa bude konať dňa 16. februára 2017 (štvrtok) od 8,00 - 12,40 hod.

Vianočná besiedka

Tento rok sa organizácia vianočného večierka trocha líšila od tých doterajších.
V stredu 21.decembra 2016 o 15:00 hod sa všetky deti 1.stupňa spojili, aby spoločne ukázali všetkým svojim blízkym, aké vystúpenia si pod vedením svojich p. učiteliek a p. vychovávateliek pripravili.

Adventná Viedeň

Dňa 15. decembra 2016 sa väčšina žiakov 2. stupňa SZŠ ESPRIT a dvaja gymnazisti zúčastnili zájazdu do adventnej Viedne. Našu púť mrazivým hlavným mestom Rakúska sme začali v Prírodovednom múzeu, kde sú vystavené exponáty kameňov, vypchatých živočíšnych druhov a najnovšie aj expozícia venovaná biodiverzite.

OZNAM- Informatívny triedny aktív

Vážení rodičia,
v súlade s Organizáciou školského roka 2016/17 dovoľujem si Vás pozvať dňa 13. 12. 2016 (utorok) od 16,00 - 18,00 hod. na informatívny triedny aktív rodičov vo všetkých triedach SZŠ a SG ESPRIT.
Rodičia budú informovaní jednotlivými vyučujúcimi o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojich detí, rovnako o pláne aktivít pre najbližšie obdobie.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
SZŠ a SG ESPRIT