Aktuality

Aktuality školy

Aktuality

Aktuality (349)

DoReWE

DoReWe je hudobný program, ktorý pomáha deťom objavovať v sebe rytmus a hudbu. Kurikulum Podporuje celkový rozvoj detskej osobnosti. Deti majú počas hodiny toľko zábavy, že si ani neuvedomujú, že sa učia.

Návšteva detského múzea

So žiakmi I.B a II.B sme navštívili Detské múzeum, kde sme si pozreli dve interaktívne výstavy Hrdinovia všedného dňa a Múdro sporiť, rozumne míňať. Žiaci sa dozvedeli mnoho zaujímavostí o práci policajtov, záchranárov a hasičov a taktiež si mohli vyskúšať uniformy a ako by zvládli vyriešiť rôzne nehody a nebezpečné situácie.

Čítame anglické knihy

Každý mesiac navštevujeme s I. B a II.B knižnicu. Anglické knižky čítame v poobednom Klube spolu s pani učiteľkou a doma už sme zvládli prvé knižky sami. Tento mesiac vyhráva súťaž a korunu najlepšej čitateľky naša prváčka Saška, ktorá stihla prečítať za mesiac dve knižky. Gratulujeme! 

1. júna sa nielen športovalo, ale aj hralo...

Moje meno je Denis Laifr. Chodím do 7. A na Súkromnej základnej škole ESPRIT. Mám rád počítače a všetko, čo s nimi súvisí.
Pre firmu SAP som vyrobil počítačovú hru, ktorú som naprogramoval v Unity engine. A úspešne som ju spolu s našou školou aj odprezentoval na konferencii firmy SAP.
Nebolo to ľahké...

A máme tu výsledky súťaže!

Výhercom o najlepšie žiacke video z výtvarnej výchovy s počtom lajkov 24 vyhral Juraj Filipko zo 6. A.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili a aj tým, ktorí našich žiakov podporili.
Jurajove video odmenila pani riaditeľka krásnymi cenami.

Cestou necestou východným Slovenskom

Dňa 16.6.2017 sme sa stretli po veľmi krátkej noci na Hlavnej stanici v Bratislave o 05:30. Cieľ cesty bol jasný, pozrieť  si druhé najväčšie mesto Slovenska Košice, srdcovku triedneho učiteľa - Bardejov a prežiť to v zdraví.

Druhé kolo prijímacích pohovorov

Riaditeľstvo Súkromného gymnázia ESPRIT vypisuje druhé kolo prijímacích pohovorov do 1. ročníka štvorročného gymnaziálneho štúdia do Súkromného gymnázia ESPRIT, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava pre školský rok 2017/2018.

Prijímacie pohovory sa budú konať dňa 20. júna 2017 (utorok).

Prihlášku prosíme zaslať na adresu školy najneskôr do 15. júna 2017.

Vedenie školy ESPRIT 

KAM PUTUJE ODPAD

Mesiac apríl bol na prvom stupni mesiacom recyklovania. Žiaci mali každý týždeň úlohy a súťaže do ktorých sa mohli zapojiť. Hľadali sme tajné správy o recyklovaní, recyklovali sme odpad, absolvovali sme prednášku KAM PUTUJE ODPAD.