Maturity

Maturity

 • Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:
  • slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 14. marca 2017 (utorok),
  • anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 15. marca 2017 (streda),
  • matematika dňa 16. marca 2014 (štvrtok),
  • maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 17. marca 2017 (piatok).
 • Odbory školstva obvodných úradov v sídle kraja (ďalej len „OŠ ObÚ") určia termíny internej časti maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 22. mája 2017 do 9. júna 2017.
 • Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v termíne 10. - 15. apríla 2017. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety stanoví Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len „NÚCEM") na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní najneskôr 1. apríla 2017.
 • Na vybraných stredných školách bude v období september - november 2016 a január - február 2017 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku.
 • Pri hodnotení maturitnej skúšky postupovať podľa Metodického usmernenia k hodnoteniu a klasifikácii maturitnej skúšky a k opravným skúškam externej časti, písomnej formy internej časti a ústnej formy internej časti maturitnej skúšky zo dňa 24. septembra 2012, ktoré je zverejnené na www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo - Výchova a vzdelávanie v stredných školách.
Viac z tejto kategórie: « Testovanie 9 Škola v prírode »