Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí I.A, II.A, III.A a IV.A triedy SZŠ ESPRIT (Majerníkova 62) a na elokované pracovisko I.B a II.B triedy SZŠ ESPRIT (Žitavská 1), ktorý sa bude konať v mesiaci marec 2017 od 8,00 - 12,40 hod. Deň je venovaný rodičom budúcich prváčikov, ktorí sa ešte rozhodujú, do ktorej školy svoje dieťa zapíšu a samozrejme rodičom žiakov I.A, I.B, II.A, III.A a IV.A triedy. Hodiny budú prispôsobené špeciálnemu dňu, kde si môžete naživo a reálne pozrieť ako deti pracujú na vyučovaní, aké sú aktívne a ako sa v triednom kolektíve správajú. Hodiny by tiež mali slúžiť na predstavu rozhodujúcich sa rodičov o škole ESPRIT, o vyučovacích metódach a stratégiách, pomôckach a druhoch vyučovania. Môžete si vybrať konkrétnu hodinu, na ktorú chcete prísť, alebo môžete zostať aj celý deň.

Počas dňa otvorených dverí budeme mať tieto hodiny:

SZŠ ESPRIT - Majerníkova 62

  1. 2. 3. 4. 5.
I.A SJL MAT SJL ANJ Klub voľného času v angličtine
II.A

SJL

MAT ANJ PRÍR Klub voľného času v angličtine
III.A MAT ANJ

SJL

PRÍR Klub voľného času v angličtine
IV.A

ANJ

SJL

MAT

VLA

Klub voľného času v angličtine

 

Elokované pracovisko SZŠ ESPRIT- Žitavská 

  1. 2. 3. 4. 5.
I.B, II.B SJL MAT ANJ PRV Klub voľného času v angličtine

 

Plán zvonenia:

1. 08:00 08:45
2. 08:55 09:40
3. 09:55 10:40
4. 11:00 11:45
5. 11:55 12:40

 

Tešia sa na Vás žiaci I.A, I.B, II.A, II.B, III.A a IV.A triedy, triedne pani učiteľky Ivana Khandlová, Petra Janovská, Denisa Zambová,  Silvia Šuláková, Bohumila Šalingová, Beáta Husárová,  a lektori Klubu voľného času v anglickom jazyku Svetlana Chudá, Mária Boskovičová, Martina Boková.