Organizácia školského roka

Divadelny krúžok na ESPRITE

Dňa 18. júna 2014 sa konalo v priestoroch kinosály druhé tohtoročné predstavenie nášho divadelného krúžku. Po úspechu Shakespearovej komédie Sen noci svätojánskej a paródie na jeho najslávnejšiu tragédiu Rómeo a Júlia sme sa rozhodli zariskovať a prejsť z klasiky na niečo súčasnejšie.

 

S Lukášom Jurečkom z 9.A sme do slovenčiny preložili hru amerického autora Jonathana Randa s názvom Účet, prosím! Komédia sa zaoberá sériou niekoľkých stretnutí, ktoré absolvuje dievča (Alexandra Gállová, 9.A) a chlapec (Erich Senko, 9.A) s cieľom nájsť toho pravého/tú pravú. Pravdaže, nie je to vôbec jednoduché, skôr komické.

Hra zožala úspech predovšetkým u mladšieho publika. Najväčší potlesk si vychutnala Soňa Eškutová zo 7.A, Táňa Slobodová z 8.A, ale aj Dominik Cedzo z 9.A či štvrták Denis Laifr, ktorý absolvoval svoju divadelnú premiéru. Opäť nesklamal siedmak Adam Nemeček a väčší priestor dostali i jeho spolužiaci Dominik Laifr, Patrik Buzinkay a Ema Lacová.

V závere by som chcela poďakovať všetkým zúčastneným, aj tým, ktorí sa síce nepostavili na dosky, ktoré znamenajú svet, ale pomáhali s technikou či rekvizitami. Ďakujem za rok strávený pri príprave divadelných predstavení a želám veľa šťastia štyrom žiakom, ktorí budúci rok nebudú na našej škole - už spomínanej Alexandre Gállovej a Erichovi Senkovi, ale aj Adamovi Drábkovi z 8.A a Paulíne Ružičovej z deviatej triedy SZŠ Esprit.

Teším sa na nové talenty a ešte lepšie premiéry v školskom roku 2014/2015.

Mgr. Veronika Gereková