Aktuality

Aktuality školy

Aktuality

Aktuality (781)

Marec - mesiac knihy


26.3.2024 sme venovali pozornosť marcu - mesiacu knihy. Svojou prítomnosťou nás poctila spisovateľka Miroslava Naďová, ktorá nám veľmi zaujímavým a pútavým spôsobom predstavila svoju knižku - Guľôčko a Ihličko ktorá má 3 časti.

Na Valentína…

❤️❤️❤️ Na Valentína...❤️❤️❤️
 
Bolo všetko. Výzdoba, nástenka, valentínska schránka na odkazy, plná valentínska schránka odkazov, "poslovia lásky" (naša 3.AG - ďakujeme ❤️) a veľa potešených detí a učiteľov.

Venujte nám 2% z daní

Vážení priatelia,

Občianske združenie ESPRIT so sídlom Majerníkova 62, 841 05 Bratislava vzniklo 21.10.2004 registráciou na Ministerstve vnútra SR pod číslom konania VVS/1-900/90-24750.