Aktuality

Aktuality školy

Aktuality

Aktuality (685)

Exkurzia

Po dlhej dobe sme opäť nasadli do električky a šli sme na exkurziu. Navštívili sme Slovenskú národnú galériu.

Karneval

V piatok pred jarnými prázdninami sa na elokovanom pracovisku Borodáčova uskutočnil karneval s témou ,,Príroda”.

2% z daní

Vážení priatelia,

Občianske združenie ESPRIT so sídlom Majerníkova 62, 841 05 Bratislava vzniklo 21.10.2004 registráciou na Ministerstve vnútra SR pod číslom konania VVS/1-900/90-24750.

CONCEPTS OF TIME IN PREPCLASS

New calendar year has begun. Preschool class started it with concepts of time topic. We learned about how the seasons change in one year, how weather changes, we made our own classroom calendar, talked about months of the year, days of the week and also learned the difference between day and night.