Aktuality

Aktuality školy

Aktuality

Aktuality (558)

Pomoc OZ Tuláčik

Žiakom štvrtého ročníka na ZŠ Majerníkovej sa počas vianočného bazáru podarilo vyzbierať 90 eur a dnes sme tieto peniažky poslali do OZ Tuláčik v Brezne a podporili tak zvieratká bez domova.

Online hodina francúzštiny

Na online francúzštine sme sa zahrali na realitných agentov. Žiaci nás previedli pomocou kamery po svojich domovoch, ukázali nám svoje kráľovstvá a výhľady z okna. Zopakovali sme si slovnú zásobu bývanie.

Myšlienkové mapy

Myšlienkové mapy sa používajú na vytváranie, vizualizáciu, štrukturalizáciu a klasifikáciu myšlienok. Slúžia teda aj ako pomôcka pre štúdium a usporiadanie informácií, riešenie problémov, rozhodovanie a písanie. Kreslenie spojené s písaním navyše prospieva prepájaniu hemisfér nášho mozgu.

Návrat do školy

Ranné meranie teploty, dezinfekcia rúk, rúška na tvári, farebná šnúrka na krku na odlíšenie skupín... to všetko patrilo k dnešnému nástupu do školy....

Art club

Keď už sme nemohli mať náš obľúbený art club, tak aspoň takto sme si ho doma pripomenuli a napísali originálnym spôsobom naše mená.

Obnovenie vyučovania od 1. júna 2020

 

 • List riaditeľky školy rodičom zo dňa 19.05.2020 (sprístupnený cez EduPage skoly)
 • Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 22.05.2020 -  TU   (materiál bol dňa 28.5.2020 zo stránky MŠVVaŠ SR odstránený)
 • Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 23.05.2020  -  viď príloha
 • Prevádzka a vnútorný režim SZŠ ESPRIT v mesiaci jún 2020 - rýchle informácie 26.05.2020  -  viď príloha
 • Čestné vyhlásenie rodiča  - TU
 • Základné školy - Opatrenie platné od 1. júna 2020 - viď príloha
 • Verejné stravovanie - Opatrenie platné od 20. mája 2020  - viď príloha
 • Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 28.5.2020 - TU
 • Usmernenie k predchádzaniu nákazy COVID-19 SZS ESPRIT - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK - dodatok č. 1 - viď príloha
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška - TU
 • Rozhodnutie ministra školstva - úplné znenie od 15.6.2020 - TU
 • Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 09. júna 2020 -  viď príloha
 • Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 16. júna 2020 - TU
 • Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 16. júna 2020 -  viď príloha

   

 

 

 

Historické okienko

S piatakmi sme sa rozprávali na tému svetové náboženstvá. Žiaci s pripravili náboženské predmety, ktoré doma majú. Pozreli sme si spolu historickú Bibliu, Korán v arabčine aj krstnú sviecu.

Fotoreportáž

Žiaci dostali úlohu natočiť videá alebo urobiť fotoreportáž ako trávia čas počas karantény. Všetci urobili skvelé projekty, ale zverejniť sa všetky nedajú, tak tu sú aspoň 3 z nich. Mňa pobavili, dúfam, že vás tiež. 

Učenie hrou

Učenie je aj hra a preto sme v 9.A hrali súťaž, kto nájde čo najviac známych osobností, v niektorých prípadoch sa zapojila celá rodina. Bola to veľká zábava.