Aktuality

Aktuality školy

Aktuality

Aktuality (735)

Lyžiarsky výcvik

V dňoch 23. 1. - 27. 1. 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom zariadení Vyšná Boca. 48 detí bolo rozdelených do štyroch skupín podľa lyžiarskych schopností dieťaťa.