Aktuality

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

Vážení rodičia,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční dňa 4. septembra 2017 (pondelok) o 9,00 hod. v priestoroch škôl na Majerníkovej 62 a Borodáčovej 2.

V tento deň bude následne prebiehať triednická hodina, ktorá potrvá do 10-tej hodiny. Klub voľného času bude v prevádzke do 13,00 hodiny.

V prvý školský tyždeň (utorok - piatok) bude prebiehať vyučovanie podľa riadneho rozvrhu hodín nasledovne:
- na 1. stupni SZŠ - 4 vyučovacie hodiny,
- na 2. stupni SZŠ a SG - 5 vyučovacích hodín,
- KVČ do 17,00 hodiny.

Učebnice budú žiakom vydané v utorok 5. septembra na prvých dvoch vyučovacích hodinách.

Prajeme Vám ešte krásne posledné dni prázdnin a tešíme sa na Vaše oddýchnuté deti v pondelok 4. septembra 2017.