Aktuality

Elokované pracovisko ESPRITU na Borodáčovej 2

Vážení rodičia a priatelia ESPRITU,

s hrdosťou Vám oznamujeme, že sme od 1. septembra 2017 otvorili na ZŠ Borodáčova 2 elokované pracovisko Súkromnej základnej školy ESPRIT.

V školskom roku 2019/20 tu otvárame ďalšie triedy SZŠ ESPRIT.
Aktuálne školu navštevujú deti v triedach PrepClass, v 1. ročníku, 2. ročníku a v 5. ročníku.

Od školského roka 2019/20 tu po prvýkrát otvárame triedu druhého stupňa SZŠ. Naši štvrtáčikovia pokračujú na ESPRITE aj na druhom stupni. 

Vedenie školy ESPRIT