Aktuality

Výsledky z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka SZŠ ESPRIT

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl v školskom roku 2019/2020

V stredu 20. novembra 2019 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2019. Testy písalo spolu 48 570 piatakov. 

Priemerná úspešnosť SZŠ ESPRIT z matematiky – 74,7 %
Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer z matematiky – 63,4 %
Rozdiel oproti úspešnosti v SR je  +11,3 %
Najúspešnejší žiak – Weberová Simona z 5.B triedy, ktorá dosiahla 96,7 %

Priemerná úspešnosť SZŠ ESPRIT zo slovenského jazyka a literatúry – 79,6 %
Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer zo slovenského jazyka a literatúry – 64,8 %
Rozdiel oproti úspešnosti v SR je  +14,8 %
Najúspešnejší žiak – Weberová Simona z 5.B triedy, ktorá dosiahla 93,3 %

Všetkým zúčastneným žiakom srdečne blahoželáme, sme na nich hrdí a tešíme sa z ich výborných výsledkov.