Aktuality

Zvládli sme aj kurz korčuľovania

,,V týždni 2.12.19-6.12.19 sa pre elokované pracovisko SZŠ Esprit konal kurz korčuľovania cez športový klub Happy Kids na štadióne HC Petržalka.

Deti boli rozdelené do troch skupín podľa ich skúseností s daným športom. Každý deň sa veľmi tešili a veľmi si obľúbili aj trénerov.
Na konci kurzu dostal každý žiak medailu a dokonca sa zastavil aj Mikuláš, ktorý deti obdaroval a zablahoželal k úspešnému ukončeniu kurzu."

Viac fotiek nájdete v albume:Zvládli sme aj kurz korčuľovania

Bc. Simona Jankovičová