Aktuality

Ukončenie polroka na Borodáčovej

Pani učiteľky z elok. pracoviska na Borodáčovej sa rozhodli, že si deň rozdávania polročných vysvedčení spríjemnia karnevalom.

Najprv sa deťom rozdali vysvedčenia (nulťáčikom diplomy) a potom sa všetci vrhli na zábavu. Téma karnevalu bola: Klasické rozprávky.
Karneval sme nemohli otvoriť nijak inak ako prečítaním ľudovej rozprávky. Potom nás piataci naučili tanček, ktorý si sami pripravili. Deti si priniesli naozaj krásne kostýmy a vyhodnotili sme si tri najlepšie.
Dokonca ani pani učiteľky neodišli bez prekvapenia: žiaci im vytvorili vysvedčenie so známkou a tak sa im poďakovali za starostlivosť a snaživú prácu s nimi.

Viac fotiek nájdete v albume: Ukončenie polroka na Borodáčovej

Bc. Jankovičová Simona