Aktuality

Krajské kolo anglickej olympiády

Dňa 12.02. 2020 sa uskutočnilo krajské kolo anglickej olympiády. Na nej sme mali zastúpenie v podobe našej študentky Patrícii Labajovej z 8.A. Paťke chýbal len jeden jediný bod, aby súťaž úplne vyhrala. Umiestnila sa na konečnom 2. mieste a mi jej k tomuto úžasnému úspechu srdečne gratulujeme!

Robíš nám radosť, Patrícia.

Mgr. Martin Nagy