Aktuality

Obnovenie vyučovania od 1. júna 2020

 

 • List riaditeľky školy rodičom zo dňa 19.05.2020 (sprístupnený cez EduPage skoly)
 • Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 22.05.2020 -  TU   (materiál bol dňa 28.5.2020 zo stránky MŠVVaŠ SR odstránený)
 • Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 23.05.2020  -  viď príloha
 • Prevádzka a vnútorný režim SZŠ ESPRIT v mesiaci jún 2020 - rýchle informácie 26.05.2020  -  viď príloha
 • Čestné vyhlásenie rodiča  - TU
 • Základné školy - Opatrenie platné od 1. júna 2020 - viď príloha
 • Verejné stravovanie - Opatrenie platné od 20. mája 2020  - viď príloha
 • Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 28.5.2020 - TU
 • Usmernenie k predchádzaniu nákazy COVID-19 SZS ESPRIT - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK - dodatok č. 1 - viď príloha
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška - TU
 • Rozhodnutie ministra školstva - úplné znenie od 15.6.2020 - TU
 • Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 09. júna 2020 -  viď príloha
 • Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 16. júna 2020 - TU
 • Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 16. júna 2020 -  viď príloha

   

 

 

 

Viac z tejto kategórie: « Historické okienko KVÍZUJEME »