Aktuality

Didaktické hry na ESPRITE

V stredu 16. septembra 2020 sa na ZŠ Majerníkova uskutočnili didaktické hry. Prvú hodinu prebehla teoretická príprava. Deti si pripomenuli, čo všetko by mala obsahovať lekárnička, ako rýchlo opustiť budovu školy v prípade nebezpečenstva, ako správne telefonovať na tiesňové linky, ako ošetriť sebe alebo kamarátovi jednoduché zranenie... prezreli sme si spolu nejaké inštruktážne videá.

Potom sme sa presunuli do lesíka blízko školy, kde sme si poznatky vyskúšali priamo v teréne. Deti rozdelené do družstiev plnili na stanoviskách rôzne disciplíny: zostavenie znaku z prírodnín (každé družstvo si význam svojho znaku aj odprezentovalo), prenos zraneného kamaráta, obväzovanie, hod na cieľ, rýchly nástup...a na záver orientačný beh cez les, pri ktorom hľadali ukryté otázky. Družstvá dostali body za čas a správne zodpovedané otázky.
Počasie nám doprialo užiť si tento krásny slnečný septembrový deň v prírode.

Viac fotiek nájdete v albume: Didaktické hry na ESPRITE

Mgr. Silvia Šuláková