Aktuality

Športový klub ESPRIT

Naša škola ESPRIT sa zaraďuje do projektu DETSKÁ ATLETIKA a vytvára Športový klub ESPRIT. Tešíme sa, že dokážeme zefektívniť školskú telesnú výchovu na našej škole a získame tak športové pomôcky v hodnote 800 eur.

Týmto by som v prvom rade chcel poďakovať rodičom, ktorí súhlasili so zapojením detí do klubu. Verím, že po tomto ťažšom období COVIDu, sa budeme môcť zúčastňovať projektu Detská atletika.

https://www.detskaatletika.sk/

Mgr. Dávid Pečeňuk