Aktuality

Geografia v 5.A

Tento týždeň na hodinách Geografie s 5.A sme využili medzipredmetové vzťahy s Informatikou. Našou úlohou bolo zistiť rozdiely medzi ostrovom, polostrovom, zálivom, prielivom a prieplavom. Žiaci si vyskúšali prácu s internetovou aplikáciou Google earth a do slepých máp vpisovali geografické názvy.

Viac fotiek nájdete v albume:Geografia v 5.A

Mgr. Dávid Pečeňuk