Aktuality

Európsky deň jazykov

V piatok 2.10. prebiehala na elokovanom pracovisku Borodáčova oslava Európskeho dňa jazykov. 
Každá trieda si vybrala jednu európsku krajinu, žiaci si o nej naštudovali základné informácie, vyrábali vlajky, rôzne výrobky a taktiež sa naučili pozdraviť a predstaviť sa v jazyku ich krajiny.
Vysvetlili sme si, prečo je dôležité a osožné učiť sa cudzie jazyky a každý z nás sa touto cestou aj niečo nové naučil. Deti si okrem samotnej prezentácie zatancovali aj grécke Sirtaki a francúzsky Kankán, takže o zábavu bolo postarané. :)
 
Viac fotiek nájdete v albume: Európsky deň jazykov a  krásne videá nájdete tu: Video1Video2Video3Video4
 
Bc. Simona Jankovičová