Aktuality

Metódy učenia na občianskej náuke

Na občianskej sme so siedmakmi preberali rôzne metódy učenia. Namiesto teórie sme si vyskúšali metódu jigsaw (skladačka).

Úlohou žiakov bolo pripraviť učivo z dejepisu tak, že si ho rozdelili na menšie celky v skupinách a po premiešaní skupín mal "expert" vysvetliť učivo novej skupine. Po overení sme zistili, že práca v skupinách je oveľa účinnejšia ,ako keď pracujeme samostatne.

Mgr. Jana Jandová

Viac z tejto kategórie: « Hodina biológie Šarkaniáda »