Aktuality

Does your monster look the same?

Dnes sa náš klub premenil na umeleckú dielňu a spoločne sme si vytvárali “hrôzostrašné príšerky”.
Aby sme vedeli, čo máme nakresliť, museli sme najskôr porozumieť každej jednej anglickej vete. Potom sme si príšerky porovnali a zistili, ktoré slovíčka si treba lepšie zopakovať.
 
Today our club has turned into an art workshop and together we were creating scary monsters. To know what we should draw, we had to understand every single english sentence. Afterthat, we compared the monsters and we found out, which words need to be repeated better.
 
Viac fotiek nájdete v albume: Does your monster look the same?

Mgr. Alžbeta Petrová
Viac z tejto kategórie: « Výtvarná výchova Pancake Day »