Aktuality

Famous towers

Project My tower was the final part of Unit 7 in English in 3rd grade. Children were introduced several famous towers in the world, compared their heights, read interesting facts about the Great Lighthouse, which was located in Alexandria in Egypt and is one of the 7 wonders of the world. They also listened about famous Big Ben in London, heard its ringing (some have already visited it in person).

And finaly they had to make their own tower and tell us something about it. In their videos, the children show their excellent building and speaking skills. Great
work, Stars!

Projekt My tower/Moja veža bol záverečnou časťou 7. lekcie v anglickom jazyku v 3.A. Deti na hodinách spoznali alebo si pripomenuli niekoľko známych veží vo svete, porovnali ich výšky, prečítali si zaujímavosti o Veľkom Majáku, ktorý sa nachádzal v Alexandrii v Egypte a patrí medzi 7 divov sveta. Tiež si vypočuli rozprávanie o slávnom Big Bene v Londýne, vypočuli si jeho vyzváňanie (niektorí ho už osobne navštívili). Na záver mali vymyslieť a postaviť svoju vlastnú vežu a porozprávať nám o nej. Deti vo svojich videách predviedli svoje excelentné zručnosti v stavaní a výborné schopnosti v rozprávaní. Great work Stars!

Viac nájdete v albume: Project 1 Project 2 Project 3 Project 4 Project 5 Project 6 Project 7

Mgr. Silvia Šuláková

Viac z tejto kategórie: « Online club Konečne v škole »