Aktuality

ANOTHER WEEK OF ONLINE AFTERSCHOOL CLUB IN 0.B/1.B

 

Last week in the afterschool club 0.B/1.B we celebrated International women´s day with paper flower craft for our beloved mommies.
We also talked about March- month of books and we showed each other our favourite ones and made pretty bookmarks.
Very important parts of our lessons are also physical activities and games where we focus on visual details.
 

Minulý týždeň sme v online klube 0.B/1.B vyrábali kytičku pre maminy k MDŽ a keďže je marec mesiacom knihy, rozprávali sme sa o našich obľúbených knižkách a vyrobili si pekné záložky.
Samozrejme nezabúdame ani na pohybové aktivity a hry, pri ktorých sme rozvíjali zrakové vnímanie.

 
Bc. Simona Jankovičová