Aktuality

CHILDREN’S DAY ON BORODÁČOVÁ

We celebrated children’s day with sports competitions in the morning and in the afterschool club children had fun with nature scavenger hunt, where they collected various things from our playground.

Children were very happy and everyone won a golden medal for their great effort!

Deň detí sme na Borodáčovej oslávili športovými súťažami, v poobednom klube sa deti zabávali prírodnou pátračkou, kde museli nájsť vopred určené veci na školskom ihrisku.
Deti sa pri aktivitách veľmi zabavili a každý si za úsilie a snahu odniesol zlatú medailu!

Viac fotiek nájdete v albume: CHILDREN’S DAY ON BORODÁČOVÁ

Bc. Simona Jankovičová