Aktuality

Všetko o lese

Na hodine biológie sa učíme všetko o lese. A všetko v lese, teda aj živé aj neživé, spolu tvorí lesný ekosystém.
Aby sme učivo lepšie pochopili, urobili sme si svoj vlastný v pohári. Tento má už 3 týždne a zatiaľ sa mu darí, má teda všetko, čo treba.
 
Mgr. Miroslava Hromádková