Aktuality

Špeciálny hosť na hodine vlastivedy vo 4.A

Dňa 10.11 nám hodinu vlastivedy spestrila a obohatila p.učiteľka Jandová, ktorá vyučuje na škole dejepis.

Veľmi pútavo nám porozprávala o vzniku Uhorska, ako sa naša krajina menila po vpáde Tatarov a Turkov, povesť o Omarovi a Fatime… Najlepšie ale boli plné priehrštia zaujímavosti z
dejín, o ktorých sa bežne v učebniciach nepíše :) Ďakujeme!

Viac fotiek nájdete v albume: Špeciálny hosť na hodine vlastivedy vo 4.A

Mgr. Silvia Šuláková