Aktuality

Olympiáda v Anglickom jazyku

Dňa 24. 11. sa uskutočnilo školské kolo olympiády v Anglickom Jazyku. Súťažilo sa v štyroch kategóriách 1A, 1B, 1C, 2A.
Od umiestnenia žiakov delilo iba zopár bodov, avšak všetci žiaci boli úspešní v riešení olympiády. Ďalej bude nasledovať zoznam tých najúspešnejších riešiteľov pre každú skupinu:

1A
1. Aidan Troy Timurhan (7.A)
2. Denis Gjakova (7.A)
3. Ema Kekeňáková (5.A)

1B
1. Petar Velkovski (8.A)
2. Oliver Adamovič (9.A)
3. Lujza Mesárošová (8.A)

1C
Barbora Breza (8.A)
Blanka Breza (5.A)

2A
1. FIlip Pašek (1.AG)
2. Martin Krička (2. AG)
3. Emília Miroslava Richterová (2.AG)

Dvaja výhercovia školských kôl sa úspešne umiestnili aj na okresnom kole.
Petar Velkovski dosiahol krásne 3. miesto v skupine 1B a Filip Pašek v skupine 2A dosiahol 4. miesto. Obom chlapcom gratulujeme!
 

Mgr. Štefan Koch