Aktuality

Návšteva knižnice

V utorok 5.4. sa prvý stupeň z elok. pracoviska na Borodáčovej vybral na exkurziu do mestskej knižnice. Deti boli nadšené z tejto príjemnej zmeny, že sme po dlhej dobe a neľahkých pandemických časoch mohli opäť vymeniť lavice za veselé oživenie výučby a že sme v podobe exkurzie mohli navštíviť aj iné priestory ako tie školské.
Dozvedeli sme sa veľa užitočných vecí, pani knihovníčka nám predstavila systém fungovania knižnice, oboznámili sme sa s pravidlami, ktoré v nej treba dodržiavať a dokonca aj ako a podľa čoho nájsť knižku, ktorú hľadáme.
Na záver mali deti pripravenú knižničnú pátračku s úlohami, kde si preverili svoje nadobudnuté znalosti o fungovaní knižnice.

Viac fotiek nájdete v albume:NÁVŠTEVA KNIŽNICE
 
Bc. Simona Hacurová