Aktuality

Stužková slávnosť

Dňa 25.11 zažili naši drahí maturanti svoju stužkovú slávnosť, ktorá sa niesla v pomerne netradičnom duchu.

Konala sa totiž v Red Cat Cabarete na Obchodnej Ulici a súčasťou programu bolo hviezdne vystúpenie Noc na Broadwayi, v ktorom vystupovali mená ako Helga Kovalovská, či Lucia Šípošová. Ďakujeme za účasť rodičov, za skvelé príhovory a množstvo zážitkov, ktoré nám táto udalosť ponúkla a dala.

Bola to noc, na ktorú nikdy nezabudneme :) 

Nicolas Kačkovič