Aktuality

DRUHÉ KOLO - Prijatie na Súkromné gymnázium ESPRIT

Vážení rodičia.

 

Riaditeľstvo Súkromného gymnázia ESPRIT vypisuje druhé kolo prijímacích pohovorov do 1. ročníka štvorročného gymnaziálneho štúdia do Súkromného gymnázia ESPRIT, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava pre školský rok 2023/2024.

Prijímacie pohovory sa budú konať dňa 20. júna 2023 (utorok).

Prihlášku prosíme zaslať na našu školu prostredníctvom školy, ktorú Vaše dieťa v súčasnosti navštevuje.

                                                

Mgr. Adriana Ciráková
riaditeľka školy

 

 

Viac informácií o prijímacom pokračovaní nájdete na stránke: Prijímanie na štúdium