Aktuality

Vianočná besiedka

Vianočná besiedka 1.stupňa na Majerníkovej bola presunutá na január 2023, a to z dôvodu vyššej chorobnosti v decembri.

Aj napriek ťažkej situácie to deti zvládli excelentne. Vianočnú besiedku moderoval Santa (Hugo z 3.A) a Elf (Timo z 2.A). Santa zabudol čo sú to Vianoce, a Elf s kamarátmi (soby, zvončeky, snehuliaci) mu pomohli, prostredníctvom básní, piesní a divadla spomenúť si o čom sú Vianoce. Besiedku ukončili spoločnou piesňou Stand by me.

The 1st grade Christmas gathering at Majerníkova was moved to january 2023 due to higher morbidity in december. Despite to difficult situation, the children managed it, excellently. The Christmas gathering was moderated by Santa (Hugo -3.A) and Elf (Timo-2.A). Santa forgot what Christmas is, and the Elf and his friends (reindeers, bells, snowmen) helped him, through poems, songs and theater, to remember what Christmas is about. They ended the meeting with the joint song Stand by me.

Viac fotiek n nájdete v albume: Vianočná besiedka


Mgr. Mária Eliášová