Aktuality

Marec 0.A

Počas tohto mesiaca sme si stihli užiť prvé slnečné lúče, ktoré neodmysliteľne patria k ročnému obdobiu- jar.

21.3 Svetový deň Downovho syndrómu (ponožková výzva).
27.3 bol Svetový Deň Divadla, tak sme s deťmi načrtli tému divadlo, a druhy divadla (muzikál, bábkové divadlo, pantomíma, opera, balet).
28.3 na Deň učiteľov, žiaci 3AG triedy prišli ku nám oblečení ako rozprávkové postavy, a Ján Amos Komenský nám porozprával o svojom živote. Pomocou rozprávky nás preniesol do sveta fantázie. Deti na záver stretnutia odpovedali na otázky, týkajúce sa obsahu z rozprávky.
Koniec mesiaca sme zakončili Veľkonočnými sviatkami, tradíciami s nimi spojené (k sviatkom sa vrátime po prázdninách).

During this month, we managed to enjoy the first rays of the sun, which inherently belong to the season - spring.
21.3 World Down Syndrome Day (sock challenge).
March 27 was World Theater Day, so the children and I outlined the theme of theater and the types of theater (musical, puppet show, pantomime, opera, ballet).
28.3 on Teachers' Day, students of the 3AG class came to us dressed as fairy-tale characters, and Ján Amos Komenský told us about his life. Using a fairy tale, he transported us to the world of fantasy. At the end of the meeting, the children answered questions related to the content of the fairy tale.
We finished the end of the month with the Easter holidays and the traditions associated with them (we will return to the holidays after the holidays).

Viac fotiek nájdete v albume: Marec 0.A

Mgr. Mária Eliášová