Aktuality

Kurz korčuľovania

Kurz korčuľovania máme za sebou. Tak ako aj minulý rok, deti na sebe tvrdo pracovali. Majú náš obdiv! Pochvalu dostali aj od trénerov ako dôkaz o ukončení kurzu deti dostali diplomy o absolvovaní.
Ďakujeme Športovkovo
 
The ice-skating course is over.Just like last year, the children worked hard on themselves. They have our admiration! They also received praise from the trainers as proof of the completion of the course, the children received certificates.
Thank you sportovkovo
 
Viac fotiek nájdete  albume:Kurz korčuľovania